Stockholm Sea Kayak Symposium 2016

Anmälan öppnar inom kort!

Kurser i Stockholms skärgård med internationella instruktörer.

Sterling Kayaks Progression

Sterling Kayaks Progression

När paddling handlar om att ha kul i vågor är Sterling Kayaks något alldeles extra.